Disclaimer en Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Alle informatie die SEO-Zuyd communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email en ook alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

SEO Zuyd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door SEO-Zuyd verzonden e-mails .

SEO Zuyd staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op seozuyd.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Algemene voorwaarden

Op de diensten van SEO Zuyd zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.